Privacy Policy

Inleiding

Marketiek respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Juridische gegevens

 • Naam: Marketiek
 • Adres: Cobbenhagenstraat 22A, 2288ET Rijswijk, Nederland
 • Kamer van Koophandel: 70262004
 • Contact:
  • E-mail: info@marketiek.nl
  • Telefoon: 070 223 00 62

Toepassingsgebied

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor Marketiek persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website
 • (Medewerkers van) klanten van Marketiek
 • Ontvangers van Marketiek nieuwsbrieven en andere mailings
 • Potentiële klanten van Marketiek
 • Personen die betrokken zijn bij opdracht waarbij Marketiek als opdrachtnemer optreedt
 • (Medewerkers van) leveranciers
 • Derden die met Marketiek communiceren

Verwerking van Persoonsgegevens

Marketiek verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven, en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Doeleinden van Gegevensverwerking

Marketiek gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het leveren van diensten aan onze klanten
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Marketingactiviteiten en communicatie
 • Beveiliging en verbetering van onze website
 • Klanttevredenheidsonderzoeken

Beveiliging van uw Gegevens

Marketiek neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en verlies.

Delen van Gegevens met Derden

In bepaalde gevallen kan het voor Marketiek noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen met derden.

Gegevens buiten de Europese Unie

Marketiek kan uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger buiten de EU, waarbij we zorgen voor naleving van de Verordening.

Grondslagen van Verwerking

Marketiek baseert de verwerking van persoonsgegevens op verschillende grondslagen, zoals de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke plicht, en gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Uw Rechten

U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, en verwijdering.

Klachtenregeling

Bij Marketiek hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten. Mocht er iets niet naar wens zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

Wijzigingen in het Privacy Statement

Marketiek behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen.